ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน และวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงเทศบาล สายโชคชัย-ครบุรี บริเวณหน้าศาลเ้จ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

17 มิ.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :