ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. ฯ หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 เม.ย. 61