ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและถนนบริเวณด้านหน้าทางเข้าที่ว่าการอำเภอโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

09 พ.ย. 59