รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วรัชกาลที่ ๙

23 พ.ย. 59

      อำเภอโชคชัย  จัดงานรวมพลังเพื่่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพระบรมโกศ  โดยกำหนดให้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร  ต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2559

 ณ วัดใหม่สระประทุม