ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตันฯ

10 ต.ค. 66