ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสะพานดำ ส่วนที่เหลือ (ช่วงแยกโนนมะม่วงถึงคลองธรรมชาติ) หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทกฯ

24 ส.ค. 66