รับมอบน้ำดื่มจาก ร้านพลวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ สาขา 1 อ.โชคชัย

27 ส.ค. 64

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ร้านพลวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ สาขา 1 อ.โชคชัย ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อนำไปให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว โรคโควิด-19
โดยมี นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
นายอุดม พลขันธ์ รองนายกฯ
นายมานพ ขาวกระโทก รองนายกฯ
และ ดร.พงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้.