รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561

07 พ.ย. 61

รายงานผลการปฏิบัติงามตามนโยบาย

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดด้านล่าง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561