ร่วมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย

04 ส.ค. 64
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ
👉นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย
👉คณะผู้บริหารฯ
👉ท่านรองนายกฯ
👉สมาชิกสภาเทศบาลฯ
👉ปลัดเทศบาลฯ
👉หัวหน้าส่วนราชการฯ
👉ข้าราชการ
👉ลูกจ้างเทศบาลตำบลโชคชัย
📍ร่วมปลูกต้นไม้ 🌴ดอกไม้ 🌺เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย และเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยให้มีพื้นที่สีเขียว สวยงามมากขึ้น..⛅️⛅️