ร่วมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย

04 ส.ค. 64
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ
?นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย
?คณะผู้บริหารฯ
?ท่านรองนายกฯ
?สมาชิกสภาเทศบาลฯ
?ปลัดเทศบาลฯ
?หัวหน้าส่วนราชการฯ
?ข้าราชการ
?ลูกจ้างเทศบาลตำบลโชคชัย
?ร่วมปลูกต้นไม้ ?ดอกไม้ ?เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย และเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยให้มีพื้นที่สีเขียว สวยงามมากขึ้น..⛅️⛅️