ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ประกอบด้วยแผงกั้น จำนวน 30 แผง กรวยจราจร 100 อัน

21 ต.ค. 64
วันทีี่ 20 ตุลาคม 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ประกอบด้วยแผงกั้น จำนวน 30 แผง, กรวยจราจร 100 อัน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรโชคชัย เพื่อให้ทางสถานีตำรวจภูธรโชคชัยได้นำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในการดำเนินการด้านจราจรต่อไป
+4