ร่วมหารือการจัดงานโครงการตลาดชุมชนคนท้องถิ่น ที่นี่เดิ่นกระโทก

09 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563   นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ประชุมหารือกับ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดกลางจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินโครงการตลาดชุมชนคนท้องถิ่น ที่นี่เดิ่นกระโทก