ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

09 ก.ค. 64

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ