ลงพื้นที่ขุดลอกคลอง และลอกรางระบายน้ำ บ้านกระโทก ม.6 ต.โชคชัย

13 ก.ย. 64

วันที่ 13 กันยายน 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา กองช่างสาธารณะสุขเทศบาล
ลงพื้นที่ขุดลอกคลอง และลอกรางระบายน้ำ บ้านกระโทก ม.6 ต.โชคชัย เพื่อป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง