ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยได้รับอนุเคราะห์รถดูดโคลนจาก อบต.หนองบัวศาลา

23 ก.ย. 64