ลงพื้นที่ดูงานในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ดูงานในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
– ดูงานเทถนนเพิ่มและทำฟุตบาท ถนนดอนสนั่น ม.7 ต.โชคชัย เทถนนเพิ่ม 40 ซม. และทำขอบฟุตบาทให้เสมอกับรางระบายน้ำ ใส่ท่อทุกจุดที่เป็นบ่อพัก เพื่อให้น้ำจากถนนไหลลงรางระบายน้ำ ช่วยลดน้ำท่วมขัง
– กองช่างเทศบาลออกซ่อมฟุตบาท ม.1 ต.โชคชัย
– ประสานงานกับกองสาธารณสุข เก็บขยะ ซอยบ้านผู้ช่วยดำ ม.12 ต.กระโทก / เนื่องจากพนักงานเก็บขยะฉีดวัคซีน และรถเสียด้วย จึงเกิดความล้าช้า