ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกทางน้ำซอยหน้าโรงพยาบาลโชคชัย

25 ส.ค. 65

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ท่านนายกฯลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยกองสาธารณสุข และกองช่างเทศบาล ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยหน้าโรงพยาบาลโชคชัย หมู่13 ตำบลโชคชัย