ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกทำความสะอาดท่อ รางระบายน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโชคชัย

21 มิ.ย. 65

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกท่อ รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลระบายได้สะดวก และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย