ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานขุดลอกท่อระบาน้ำ หมู่ที่ 1 ต.กระโทก

15 ก.ย. 65