ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

15 ส.ค. 65