ลงพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำฝน

16 ก.ย. 64

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางลลิภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาเทศบาล สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำฝน ที่จะเข้ามาในพื้นที่เทศบาล