ลงพื้นที่มอบขนมและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย

08 มิ.ย. 64

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ได้นำขนมและนำ้ดื่ม มามอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย