ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ

03 ส.ค. 64

 

วันที่ 19 ก.ค. 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมด้วย
สรุปจำนวนผู้ที่กักตัวในเขต ทต.โชคชัย ดังนี้
– (LQ) วัดโบสถ์คงคาล้อม จำนวน 6 คน
– (LQ) ศาลา SML ม.12 ต.ชช. จำนวน 2 คน
– (HQ) กักตัวที่บ้าน จำนวน 22 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค.2564