ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ

04 ส.ค. 64
วันที่ 23 ก.ค. 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) โดยมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมด้วย
สรุปจำนวนผู้ที่กักตัวในเขต ทต.โชคชัย ดังนี้
– สถานที่กักตัว (LQ) วัดโบสถ์คงคาล้อม จำนวน 6 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) วัดบิง จำนวน 2 ราย (พระภิกษุ)
– สถานที่กักตัว (LQ) บ้านเหลาชัย จำนวน 8 ราย
– สถานที่กักตัว (HQ) กักตัวที่บ้าน จำนวน 23 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564