ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

20 ส.ค. 64

วันที่ 19 ส.ค. 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ และพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
สรุปจำนวนผู้ที่กักตัว “ในเขต ทต.โชคชัย” ดังนี้
– ศูนย์พักคอย (CI) วัดใหม่สระประทุม จำนวน 15 ราย
– ศูนย์พักคอย (CI) วัดโบสถ์คงคาล้อม จำนวน 8 ราย
– ศูนย์พักคอย (CI) ศาลา SML ม.13 ต.กระโทก จำนวน 2 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) วัดศรีพุทธาราม (วัดใน) จำนวน 7 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) สกุณา รีสอร์ท จำนวน 3 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) บ้านเหลาชัย จำนวน 1 ราย
– สถานที่กักตัว (HQ) กักตัวที่บ้าน จำนวน 121 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564