ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ

02 ส.ค. 64

วันที่ 12 ก.ค. 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัว วัดโบสถ์คงคาล้อมและศาลา SML ม.12 ต.โชคชัย ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมด้วย