ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.โชคชัย ตรวจสอบการขุดลอกท่อระบายน้ำ

15 ส.ค. 65