ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

08 ส.ค. 66