ลงพื้นที่แก้ไขน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

23 ก.ย. 64