ลงพื้นที่แก้ไขน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

16 ก.ย. 64

วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำโดย นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาเทศบาล สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโชคชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ไขน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย