ลงพื้นที่ ดูการทำรางระบายน้ำ ซอยเสรีปะชา7(ซอยแสนแสบ) ม.7 ต.โชคชัย

04 ส.ค. 64
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
คณะผู้บริหาร
รองฯอุดม พลขันธ์
รองฯมานพ ขาวกระโทก
ที่ปรึกษาฯ นายเลิศ คุ้มกระโทก
รองประธานสภาฯ นายคูณ เมินกระโทก พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย
ออกลงพื้นที่ ดูการทำรางระบายน้ำ ซอยเสรีปะชา7(ซอยแสนแสบ) ม.7 ต.โชคชัย
เนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำประปาปิดๆเปิดๆ
จึงได้ให้นายช่างเทศบาลตำบลโชคชัย ประสานกับประปา และผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป