ลงพื้นที่ ออกปรับภูมิทัศน์ ห้องน้ำ และสำรวจท่อ-รางระบายน้ำที่อุดตัน

02 ส.ค. 64
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และกองช่างฯ กองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลโชคชัย
ออกปรับภูมิทัศน์ ห้องน้ำ
และสำรวจท่อ-รางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อขอสนับสนุนรถดูดโคลน