วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

20 มี.ค. 62

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมชัั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย