สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด ให้แก่ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 โชคชัย

21 ก.ย. 63

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด ให้แก่ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 ต.โชคชัย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเชิงรุกการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)