ส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่ตัวแทนชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

07 เม.ย. 63

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่ตัวแทนชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป..

เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยหรือแมส ได้ขาดตลาดและหาซื้อยาก เทศบาลตำบลโชคชัยจึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าขึ้นและนำไปแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้…