ส่งมอบเจลแอลกฮอล์เพิ่มเติม

22 เม.ย. 63

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ออกส่งมอบเจลแอลกฮอล์เพิ่มเติม ดังนี้ หมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,12,13 ต.กระโทก และหมู่ที่ 6,7,8 ต.โชคชัย ขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านครับ.

.