ประกาศ หยุดดำเนินการ/ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 3 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

15 ส.ค. 65