อบรมและเตรียมการจัด “โครงการ 4 อ ดี๊ดี ชีวีมีสุข”

19 ก.พ. 61

เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดการอบรมและเตรียมการจัด “โครงการ 4 อ ดี๊ดี  ชีวีมีสุข”  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  สนับสนุนงบประมาณ  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้