ออกจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง ทำฉากกั้น เพื่อป้องกันการโรคระบาดโควิด-19 ในตลาดเช้าสายหยุด เทศบาลตำบลโชคชัย

04 ส.ค. 64
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
👉นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
👉รองฯอุดม พลขันธ์
👉รองฯมานพ ขาวกระโทก พร้อมด้วย
👉นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
👉เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ออกจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง ทำฉากกั้น เพื่อป้องกันการโรคระบาดโควิด-19
ในตลาดเช้าสายหยุด เทศบาลตำบลโชคชัย