เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ทนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

14 ก.พ. 67
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ทนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับ ทนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เนื่องในโอกาสรับเข้าตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย