เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ในการเปิดเรียนวันเเรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

15 มิ.ย. 64
วันที่14 มิถุนายน 2564
ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ พร้อมด้วย ท่านรองฯอุดม พลขันธ์
ท่านเลขาฯวินัย สุววรรณโยธี และที่ปรึกษา นายเลิศ คุ้มกระโทก เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ในการเปิดเรียนวันเเรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564