เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

19 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลโชคชัย  จัดให้มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาราชการ เวลา 08.30.น. และได้พบปะพูดคุยมอบนโยบายการทำงาน รับทราบปัญหา  เป็นการสร้างค่านิยม และความซื่อสัตย์ต่อเวลาในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน