เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563

06 ม.ค. 63

เชิญผู้ปกครองร่วมพาเด็ก ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หน้าสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัยชัย เวลา 08.00 น.