เตรียมความพร้อมในการรับมือ และป้องกันน้ำท่วม

13 ก.ย. 64
วันที่ 10 กันยายน 2564
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ และป้องกันน้ำท่วม
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรี ตำบลโชคชัย คณะผู้บริหาร และสมาชิกภา เจ้าหน้าที่เทศบาล
– ได้ช่วยกันกรอกกระสอบทราย
– ออกสำรวจแนวทางน้ำไหล เพื่อขุดลอก ให้น้ำไหลได้สะดวก