เทศบาลตำบลโชคชัยมอบบ้านฯ ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษาและเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา

22 ก.ย. 59

    เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้ทำพิธีมอบบ้านให้แก่นายสังวาล  แซงกระโทก  ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา  กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  สำหรับความพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559