เทศบาลตำบลโชคชัยมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการฯ

06 ต.ค. 59

เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ดำเนินการมอบรถโยกให้แก้ผู้พิการ  หมู่ 4  ต.กระโทก  รายนายน้อม  กุลกระโทก  โดยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล  และประชาชนเข้าร่วม