เทศบาลตำบลโชคชัยออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

12 มี.ค. 61

เทศบาลตำบลโชคชัยออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน