เทศบาลตำบลโชคชัย มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชน

01 เม.ย. 63

เทศบาลตำบลโชคชัย 

   วันที่ 1 เมษายน 2563 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ตัวแทนชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนขยายผลตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง