เทศบาลตำบลโชคชัย เปิดให้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ฃุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย”

16 ก.ย. 59

  เทศบาลตำบลโชคชัย  เปิดให้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย”  โดยเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรี  ให้แก่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจทั่วไป  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร – อทิตย์ และวันหยุดราชการ