เปิดศูนย์พักคอย CI (ดรีมเวิลด์ แมนชั่น)

14 มี.ค. 65
วันที่ 14 มีนาคม 2565 หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย ซึ่งได้ลงพื้นเปิดศูนย์พักคอย CI (ดรีมเวิลด์ แมนชั่น) โดยเทศบาลตำบลโชคชัย รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประสานกำลังจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป..