เป็นตัวแทนสมาคมผู้พิการทางสายตา มอบถุงยังชีพ และเงิน 500 บาท(ได้เพิ่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัย) ให้กับผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาล

27 ต.ค. 64

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เป็นตัวแทนสมาคมผู้พิการทางสายตา มอบถุงยังชีพ และเงิน 500 บาท(ได้เพิ่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัย) ให้กับผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาล